Materiały dotyczące kursu z Podstaw projektowania konstrukcji na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych WBMiP PW.