Zawiera materiały pomocne przy realizacji przedmiotu ATTwB.