Podstawy elektrotechniki i elektroniki - wykład i laboratorium