Podstawy inżynierii jakości, zarządzania jakością oraz niezawodności maszyn i urządzeń.