Kurs jest uzupełnieniem wiadomości przekazywanych na zjęciach w formie tradycyjnej. Głównym założeniem kursu w tej postaci jest możliwość gromadzenia materiałów dydaktycznych oraz prac studentów w postaci elektronicznej.