Zapoznanie z zasadami wykonywania podstawowych obliczeń projektowych aparatów i operacji jednostkowych.

Celem nauczania przedmiotu jest zdobycie umiejętności i wprawy w obliczeniach projektowych przy użyciu nowoczesnych technik komputerowych.