Przeniesienie wyników prac laboratoryjnych do skali pełnowymiarowej instalacji przemysłowej wymaga wykonania szeregu czynności projektowych. W ich skład wchodzą prace dotyczące procesów chemicznych, operacji jednostkowych, praw majątkowych własności  intelektualnych, szacowania opłacalności inwestycji i wielu innych zagadnień, które będą przedmiotem wykładów. Natomiast celem zajęć projektowych będzie opracowanie projektu technologicznego wytwarzania wybranego produktu chemicznego, farmaceutycznego, spożywczego itp.