Zapoznanie studentów z podstawami wiedzy dotyczącej chemii jądrowej, radiochemii i chemii radiacyjnej. Przedstawienie i dokładne omówienie podstawowych metod i technik radiochemicznych technice i medycynie, zapoznanie z podstawami energetyki jądrowej oraz przedstawienie wykorzystania chemii radiacyjnej w technologiczno-przemysłowej człowieka.