Kurs zawiera materiały z wykładów i ćwiczeń z przedmiotu Mechanika techniczna.