Celem przedmiotu jest nabycie umiejętności przygotowania wybranych elementów karty projektu i planu projektu oraz nabycia umiejętności przygotowania prezentacji dotyczących opracowywanego projektu oraz przedstawienia jej.