Kurs obejmuje zagadnienia przedmiotu Budownictwo ogólne dla II roku studiów pierwszego stopnia na kierunku budownictwo