Kurs obejmuje zagadnienia z przedmiotu Konstrukcje murowe dla studentów 8 semestru studiów I stopnia