Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do napisania i obrony pracy licencjackiej.