Cel przedmiotu: Dostarczenie studiującym wiedzy o podstawowych kategoriach ekonomicznych w ramach czterech bloków zagadnień: teorii rynku, teorii wyboru konsumenta, teorii przedsiębiorstwa, teorii czynników produkcji. Na zajęciach zostaną przedstawione zasady funkcjonowania podstawowych podmiotów gospodarczych: przedsiębiorstw, gospodarstw domowych, rządu oraz zasady funkcjonowania rynków produktów oraz rynków czynników produkcji.