Celem wykładu jest przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu organizacji i mechanizmów funkcjonowania rynku finansowego w podziale na jego podstawowe segmenty, a także w zakresie instrumentów finansowych na nich występujących oraz zadań podstawowych instytucji finansowych