Kurs wiąże się z realizacją przedmiotu Metrologia Chemiczna na studiach drugiego stopnia na kierunku Technologia Chemiczna na Wydziale Budownictwa, Mechaniki Petrochemii Politechniki Warszawskiej.

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studenta wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie metrologii chemicznej, sposobów wyrażania wyników badań i zapewniania ich jakości. Wiedza z zakresu metrologii chemicznej jest niezbędna zarówno w procesie projektowania, jak i sterowania procesem technologicznym, gdy na podstawie wyników pomiarów podejmowane są istotne decyzje o znaczeniu technicznym, ekonomicznym i środowiskowym.