Fizyka na studiach inżynierskich  pierwszego stopnia na semestrze pierwszym i drugim.