Fizyka dla studiów inżynierskich na pierwszym i drugim semestrze.