Materiały dydaktyczne dotyczące zagadnień z konstrukcji żelbetowych z tematyki zajęć przedmiotu Konstrukcje budowlane prowadzonego na sem. III studiów II stopnia kierunku Budownictwo na specjalności Instalacje budowlane