Kurs przeznaczony jest dla studentów:

- II i III semestru studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, kierunek: Technologia chemiczna,

- III semestru studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia, kierunek: Technologia chemiczna.


Kurs zawiera materiały potrzebne do realizacji zajęć laboratoryjnych z przedmiotu Automatyka i pomiary wielkości fizycznych.