Zajęcia dla studentów studiów magisterskich, zaoczne