Wykład prowadzony dla studentów studiów zaocznych, inżynierskich