Kurs zawiera materiały dydaktyczne z ćwiczeń rachunkowych z fizyki (pdf) dla studentów II sem. St. Stacjonarnych