Materiały dydaktyczne zawierające wykłady z fizyki dla II sem. St. Stacjonarnych dla kierunków TCH + IŚ w postaci pdf/ppt.