Kurs będzie zawierał zagadnienia i treści przewidziane programem przedmiotu oraz zadania w kierunku egzaminu końcowego B2 z języka angielskiego z wykorzystaniem obowiązującego podręcznika.