Kurs przeznaczony jest dla studentów ekonomii na 2 roku studiów. Jego celem jest zdobycie wiedzy na temat podstawowych kategorii rynku pracy, zasad jego funkcjonowania, podstawowych trendów występujących na współczesnych rynkach pracy w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej oraz polityki państwa na rynku pracy.