Kurs przeznaczony jest dla studentów ekonomii I stopnia. Celem kursu jest zdobycie wiedzy na temat istoty i zasad funkcjonowania podmiotów gospodarczych, a w szczególności przedsiębiorstw. Analizowane są problemy celu działania przedsiębiorstwa, zasad kształtowania kosztów działalności i utargów oraz równowagi przedsiębiorstwa działającego w warunkach różnych struktur rynkowych.