Kurs ma na celu przekazanie studentom wiedzy na temat podstawowych pojęć, zasad i instytucji prawa cywilnego. Zawiera przede wszystkim zarys wykładów związanych z przedmiotem prawo cywilne i przedstawia wybrane zagadnienia z zakresu części ogólnej Kodeksu cywilnego, prawa rzeczowego, zobowiązań oraz spadków.