Kurs ma na celu zapoznanie studentów z poszczególnymi rodzajami ubezpieczeń, ich zakresem i możliwościami zastosowania w wybranych aspektach działalności podmiotów gospodarczych. Zawiera zagadnienia związane z umową ubezpieczenia, a także wybrane regulacje zawarte w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.