Kurs jest potrzebny do przeprowadzenia on line w czasie rzeczywistym kolokwium zaliczeniowego w formie testu jednokrotnego wyboru