Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie: znajomości słownictwa i zwrotów w języku angielskim, rozumienia specjalistycznych, anglojęzycznych dokumentów, komunikowania się w języku angielskim, a także przygotowywania krótkich opracowań i prezentacji w języku angielskim w obszarze technologii rafineryjnej i petrochemicznej, a także bezpieczeństwa technicznego i ochrony środowiska w technologii rafineryjnej i petrochemicznej.