Technologia informacyjna 2 -proj- kurs przeznaczony dla studentów drugiego roku studiów dziennych inżynierskich na kierunku Inżynieria Srodowiska. Jest uzupełnieniem wiadomości przekazywanych na zajęciach.