Termodynamika techniczna stanowi tą część termodynamiki, która bezpośrednio zajmuje się stosowaniem jej zdobyczy w pracach inżynierskich. Po części opiera się ona na rozwiązaniach teoretycznych jednakże w większości korzysta ona z uogólnionych modeli doświadczalnych. Umożliwia obliczanie parametrów stanu, przewidywanie parametrów fizykochemicznych czystych substancji i ich mieszanin oraz trajektorii przemian. Siłą rzeczy odnosi się ona do układów jedno i wielofazowych oraz  jedno i wieloskładnikowych. Bardzo istotny jej dział stanowi opis i analiza przemian chemicznych. Z tego też względu często nazywana jest termodynamiką techniczną i chemiczną.